ZOBACZ
tel.: 23 696 15 15
faks: 23 696 15 15  
Pon.-Pt. 07:30-15:30
Sob. Nieczynne
ul. Przemysłowa 1
13-230 Lidzbark
Dokumenty Szkoły
I. Dokumenty
 1. Statut Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku.
 2. Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 3. Statut Technikum w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 4. Statut Liceum Profilowanego w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 5. Statut Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 6. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów
II. PRACOWNICZE
 1. Regulamin pracy w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 3. Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 4. Regulamin dokonywania ocen pracowników samorządowych w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 5. Regulamin dyżurów nauczycieli w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 6. Regulamin udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
 7. Regulamin premiowania administracji i obsługi w Zespole Szkół w Lidzbarku.
III. FINANSE/ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/ADMINISTRACJA/KONTROLA ZARZĄDCZA
 1. Polityka rachunkowości.
 2. Instrukcja inwentaryzacyjna szkoły.
 3. Instrukcja obiegu i kontroli księgowych w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 4. Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro.
 5. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 6. Instrukcja kancelaryjna.
 7. Instrukcja archiwalna.
 IV. UCZNIOWIE
 1. Zasady organizacji wycieczek szkolnych.
V. INNE REGULAMINY/DOKUMENTY
 1. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Lidzbarku
 2. Procedury – naruszenie godności nauczyciela
 3. Procedury współpracy z rodzicami
Współpracujemy z


Skonaktuj się z Nami
tel.: 23 696 15 15
faks: 23 696 15 15
ul. Przemysłowa 1
13-230 Lidzbark
zslidzbark@vp.pl Sekretariat Szkoły
pn-pt 7.30-15.30
Sobota nieczynne